Imprint

Prezentarea site-ului.

În conformitate cu articolul 6 din 2004 iunie 575 21 Legea 2004-XNUMX pentru încrederea în economia digitală, este clar pentru utilizatorii site-ului https://spysports.net/ identitatea diferitelor părți interesate ca parte a implementării și monitorizării acestora:

Proprietar : Sportul de spionaj
Creator : Sportul de spionaj
publicare responsabilă : Spy Sports - contactați (la) spysports.net
Managerul publicației este o persoană fizică sau o persoană juridică.
Webmaster : Spy Sports - contactați (la) spysports.net
Gazduire : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Credit: Spy Sports

Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite.

Utilizarea site-ului https://spysports.net/ implică acceptarea deplină a termenilor și condițiilor descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment, utilizatorii site-ului sunt invitați să le consulte în mod regulat.

Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. O întrerupere din cauza întreținerii tehnice poate fi totuși decisă de către Spy Sports, care se va strădui apoi să comunice utilizatorilor în prealabil datele și orele intervenției.

Site-ul este actualizat regulat de către Spy Sports. La fel, avizele legale pot fi modificate oricand: ele sunt totusi obligatorii pentru utilizatorul care este invitat sa se refere la ele cat mai des pentru a se familiariza cu ele.

Descrierea serviciilor furnizate.

Site-ul https://spysports.net/ își propune să ofere informații despre toate activitățile companiei, precum și știri medicale.

Spy Sports se străduiește să ofere site-ului informații cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, nu poate fi făcut responsabil pentru omisiuni, inexactități și deficiențe în actualizare, fie din cauza acesteia, fie față de terți parteneri care îi furnizează aceste informații.

Toate informatiile indicate pe site sunt date cu titlu indicativ, si sunt susceptibile de a evolua. În plus, informațiile de pe site nu sunt exhaustive. Acestea sunt date sub rezerva modificărilor aduse de când au fost puse online.

Limitări contractuale privind datele tehnice.

Site-ul folosește tehnologia JavaScript.

Site-ul nu poate fi considerat responsabil pentru daunele materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser de ultimă generație actualizat.

Proprietate intelectuală și contrafaceri.

Spy Sports este proprietarul drepturilor de proprietate intelectuală sau deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, logo-ul, icoanele, sunete, software.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare integrală sau parțială a elementelor site-ului, indiferent de mijlocul sau procedeul utilizat, este interzisă fără acordul prealabil scris al: Spy Sports.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care le conține va fi considerată ca constituind o încălcare și urmărită în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală.

Limitări de răspundere.

Spy Sports nu poate fi făcut responsabil pentru daune directe sau indirecte cauzate echipamentelor utilizatorului la accesarea site-ului. https://spysports.net/, și care rezultă fie din utilizarea echipamentelor care nu îndeplinesc specificațiile indicate la punctul 4, fie din apariția unei erori sau a incompatibilității.

Spy Sports nu poate fi făcut responsabil și pentru daune indirecte (cum ar fi, de exemplu, pierderea pieței sau pierderea unei șanse) rezultate din utilizarea site-ului.

Spații interactive (posibilitatea de a pune întrebări în spațiul de contact) sunt disponibile utilizatorilor. Spy Sports își rezervă dreptul de a elimina, fără notificare prealabilă, orice conținut postat în acest spațiu care ar încălca legea aplicabilă în Franța, în special prevederile referitoare la protecția datelor. Acolo unde este cazul, Spy Sports își rezervă, de asemenea, dreptul de a pune în discuție răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj rasist, abuziv, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografie...).

Gestionarea datelor cu caracter personal.

În Franța, datele cu caracter personal sunt protejate în special de legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și Directiva europeană a 24 octombrie 1995.

Atunci când utilizați site-ul https://spysports.net/, pot fi colectate următoarele: URL-ul link-urilor prin care utilizatorul a accesat site-ul, furnizorul de acces al utilizatorului, adresa de Internet Protocol (IP) a utilizatorului.

În orice caz, Spy Sports colectează doar informații personale referitoare la utilizator pentru nevoile anumitor servicii oferite de site. Utilizatorul furnizează aceste informații cu deplină cunoaștere a faptelor, în special atunci când le introduce el însuși. Se precizeaza apoi utilizatorului site-ului obligatia sau nu de a furniza aceste informatii.

În conformitate cu prevederile articolelor 38 și următoarele din legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișiere și libertăți, orice utilizator are dreptul de acces, rectificare și opoziție la datele cu caracter personal. referitor la el, făcând cererea sa scrisă și semnată, însoțită de o copie a actului de identitate cu semnătura titularului documentului, specificând adresa la care trebuie trimis răspunsul.

Nicio informație personală a utilizatorului site-ului nu este publicată fără cunoștința utilizatorului, schimbată, transferată, cesionată sau vândută pe orice suport către terți. Doar asumarea răscumpărării Spy Sports și a drepturilor sale ar permite transmiterea unor astfel de informații către eventualul cumpărător care ar avea, la rândul său, aceeași obligație de stocare și modificare a datelor cu privire la utilizatorul site-ului. .

Bazele de date sunt protejate de dispozițiile Actului din iulie 1 1998er de transpunere a Directivei 96 / 9 din 11 1996 martie privind protecția juridică a bazelor de date.

Legături hipertext și cookie-uri.

Site-ul https://spysports.net/ conține o serie de link-uri hypertext către alte site-uri, create cu permisiunea Spy Sports. Totuși, Spy Sports nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor astfel vizitate și, prin urmare, nu își va asuma nicio responsabilitate pentru acest fapt.

Navigarea pe site poate provoca instalarea cookie-urilor pe computerul utilizatorului. Un cookie este un fișier mic, care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații referitoare la navigarea unui computer pe un site. Datele astfel obținute sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe site și sunt, de asemenea, destinate să permită diferite măsuri de participare.

Refuzul de a instala un cookie poate face imposibilă accesarea anumitor servicii. Cu toate acestea, utilizatorul își poate configura computerul astfel încât să refuze instalarea cookie-urilor:

În Internet Explorer: fila instrument (pictogramă în formă de roată din dreapta sus) / opțiuni internet. Faceți clic pe Confidențialitate și alegeți Blocați toate cookie-urile. Validați pe Ok.

În Firefox: în partea de sus a ferestrei browserului, faceți clic pe butonul Firefox, apoi accesați fila Opțiuni. Faceți clic pe fila Confidențialitate.
Configurați regulile de conservare pentru: utilizați parametri personalizați pentru istoric. În cele din urmă, debifați-l pentru a dezactiva cookie-urile.

În Safari: Faceți clic în partea dreaptă sus a browserului pe pictograma meniului (simbolizat printr-un cog). Selectați Setări. Faceți clic pe Afișați setările avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe Setări de conținut. În secțiunea „Cookie-uri”, puteți bloca cookie-urile.

Sub Chrome: faceți clic în partea dreaptă sus a browserului pe pictograma meniului (simbolizat prin trei linii orizontale). Selectați Setări. Faceți clic pe Afișați setările avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe preferințe. În fila „Confidențialitate”, puteți bloca cookie-urile.

Legea aplicabilă și atribuirea jurisdicției.

Orice dispută în legătură cu utilizarea site-ului https://spysports.net/ este supus legii franceze. Competența exclusivă este atribuită instanțelor competente din Paris.

Principalele legi vizate.

Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, modificată în special de legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind prelucrarea datelor, fișiere și libertăți.

Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală.

Lexicon.

Utilizator: Utilizator de internet care se conectează, utilizând site-ul menționat anterior.

Informații personale: „informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).